Τρέχουσα Έκθεση

Ισορροπία

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος/Ε.Ε.Τ.Ε., σε συνεργασία με την Επιτροπή Κρήτης του Ε.Ε.Τ.Ε., ανακοινώνει την πραγματοποίηση της έκθεσης με τίτλο «Ισορροπία – Το αμετάθετο χρέος». Σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε και στην προσπάθεια παρουσίασης της δουλειάς των μελών του Ε.Ε.Τ..Ε που ζουν ή εργάζονται στην Κρήτη, το Δ.Σ. αποφάσισε να υιοθετήσει…