Βιογραφικά

Χαλαμπαλάκης Γιάννης

Ο Γιάννης Χαλαμπαλάκης γεννήθηκε στον Αρχάγγελο Πεδιάδας Κρήτης το 1947. Σπούδασε αρχιτεκτονική στη Φλωρεντία, ενώ αντίθετα στη ζωγραφική είναι αυτοδίδακτος. Έχει διδάξει αρχιτεκτονική στα Πανεπιστήμια της Φλωρεντίας και της Γένοβας και έχει, επιπλέον, ασχοληθεί με τη σχεδίαση αρχαιολογικών χώρων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Τέλος, το έργο του έχει παρουσιαστεί σε, αρκετές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στην Ιταλία.