Βιογραφικά

Χρήστου Νικόλαος

Ο Χρήστος Νικολάου έζησε στο Ηράκλειο και είναι πιθανότερα ανιψιός  του Ηπειρώτη ζωγράφου Γεωργίου Ν. Χρήστου. Γνωστή περίοδος του έργου του είναι η δεκαετία 1920-1930, κατά την οποία ασχολήθηκε με την αγιογραφία.

Έργα καλλιτέχνη