Βιογραφικά

Γκίρδη Μαίρη

H Μαίρη Βογιατζάκη Γκίρδη κατάγεται από το Ηράκλειο.

http://archive.patris.gr/articles/100909#.W7jucGgzY2w

3/1/2017 ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Πατρίς Ηράκλειο.

Έργα καλλιτέχνη