Βιογραφικά

Mohammed

Οθωμανός ζωγράφος των αρχών του 20ού αιώνα. (Άγνωστα λοιπά στοιχεία)

Έργα καλλιτέχνη