ΕπικοινωνIα

Βασιλική Αγίου Μάρκου (Δημοτική Πινακοθήκη)
Αγίου Τίτου 1
71202, Ηράκλειο
Τ.Θ. 1205Τ.Θ. 1205
email: artgallery@heraklion.gr