03/04/2023 - 21/04/2023
Γεώργιος Κόρδης «Ἀνέστιοι Προσφεύγοντες»
στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου

Στὶς 3 Ἀπριλίου 2023, ἡμέρα Δευτέρα καὶ ὥρα 19:00΄, στὴν Δημοτικὴ Πινακοθήκη τοῦ Δήμου Ἡρακλείου – Βασιλικὴ Ἁγίου Μάρκου, τὸ Ἐπικοινωνιακὸ καὶ Μορφωτικὸ Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης παρουσιάζει, μὲ ἀφορμὴ τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή, τὴν ψηφιακὴ ἐγκατάσταση τοῦ κ. Γεωργίου Κόρδη μὲ τίτλο «Ἀνέστιοι Προσφεύγοντες».

Πρόκειται γιὰ μία εἰκαστικὴ σύνθεση – ἐγκατάσταση μνημειακῶν διαστάσεων ποὺ προσεγγίζει τὸ θέμα τῆς ἀνεστιότητας – προσφυγιᾶς ὡς κοινωνικὸ – ἱστορικὸ φαινόμενο ἀνιχνεύοντας τὶς ὑπαρξιακές, ψυχολογικὲς καὶ ἀνθρωπιστικὲς διαστάσεις του.

Ἡ ἐγκατάσταση ἀποτελεῖται ἀπὸ 8 (ὀκτὼ) ἐπιμέρους αὐτοτελῆ ἔργα, τὰ ὁποῖα συνενώνονται σὲ ἕνα ἑνιαῖο ἔργο ποὺ δείχνει τὴν πορεία ἀνθρώπων ποὺ βιαίως ἀπώλεσαν τὴν ἑστία τους καὶ πορεύονται ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ φόβου πρὸς ἀναζήτηση νέας φιλόξενης γῆς γιὰ νὰ στεγάσουν τὴν ζωή τους καὶ τὰ ὄνειρά τους. Πρόκειται γιὰ μία ἐξ ὁλοκλήρου ψηφιακὴ δημιουργία ἡ ὁποία τυπώθηκε ἀπὸ τὸ ἐργαστήριο Colour Consulting Group τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τοὺς ἀδελφοὺς Γράνη μὲ τὴν μέθοδο Giclee σὲ fine art canvas Hahnemühle.

Ὁ κ. Γεώργιος Κόρδης εἶναι ἕνας σημαντικὸς σύγχρονος εἰκαστικὸς καὶ θεωρητικὸς τῆς βυζαντινῆς τέχνης. Βασιζόμενος στὶς ἀρχὲς τοῦ βυζαντινοῦ εἰκαστικοῦ συστήματος καὶ σὲ ἀνοικτὸ διάλογο μὲ ῥεύματα τῆς ἀρχαίας καὶ σύγχρονης τέχνης ἔχει διαμορφώσει τὸ προσωπικὸ εἰκαστικό του ἰδίωμα. Εἶναι παράλληλα πρωτοπόρος στὴν Ἑλλάδα στὸν χῶρο τῆς ψηφιακῆς ζωγραφικῆς, τὴν ὁποία χρησιμοποιεῖ γιὰ τὴν δημιουργία σύγχρονων κοσμικῶν ἔργων καθὼς καὶ ἐκκλησιαστικῶν εἰκόνων.

Στὸ ἔργο «Ἀνέστιοι Προσφεύγοντες» ὁ καλλιτέχνης ἐπιδιώκει νὰ ἀναδείξει τὸ τραῦμα ποὺ ἐπέρχεται στὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο μὲ τὴν στέρηση τῆς ἑστίας. Ἡ πομπὴ τῶν ἀνθρώπων ποὺ παρουσιάζεται ἑστιάζει στὴν ἀνάδειξη τῶν πρωταρχικῶν συναισθημάτων τοῦ φόβου, τῆς ἀνασφάλειας, τῆς ἐγκατάλειψης, ἀλλὰ κυρίως ἐπιδιώκει νὰ δείξει μὲ εἰκαστικὰ μέσα τὴν ἀλλοίωση τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία μέσα στὴν ἀνεστιότητα κινδυνεύει νὰ χάσει τὴν ἱκανότητά της νὰ σχετίζεται καὶ νὰ συνδέεται, νὰ λειτουργεῖ ὡς κοινωνία.

Παράλληλα μὲ τὴν ἔκθεση τῆς εἰκαστικῆς ἐγκατάστασης, στὸν χῶρο τῆς Βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Μάρκου θὰ προβληθεῖ ἕνα video art, ἔργο τῆς μουσικοῦ καὶ σκηνοθέτριας Φένιας Παπαδόδημα, στὸ ὁποῖον παρουσιάζεται ἡ διαδικασία δημιουργίας τοῦ ἔργου, μὲ μουσικὴ ἐπένδυση καὶ αὐθεντικὲς μαρτυρίες προσφύγων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ ποιητικὲς ἀναφορές.

Ἡ ἔκθεση θὰ παραμείνει ἀνοικτὴ γιὰ τὸ κοινὸ καθ᾿ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς προσεχοῦς περιόδου ἕως τὶς 21 Ἀπριλίου 2023.

Συντελεστές: Γιὰ τὴν ἔκθεση γράφει ὁ Μάνος Στεφανίδης, ἱστορικὸς τέχνης, Keri Wiederspahn, Artist & G. Kordis International Curator Ἐπιμέλεια ἔκθεσης: Νιόβη Κρητικοῦ, ἱστορικὸς τέχνης
Δημοτικὴ Πινακοθήκη Δήμου Ἡρακλείου – Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Μάρκου (πλατεῖα Λιονταριῶν). Εἴσοδος ἐλεύθερη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εκθεσης
ΗμερομηνΙα
Δευτέρα 3 έως Παρασκευή 21 Απριλίου 2023
ΩΡΑριο λειτουργΙας

Καθημερινές: 09.00-14.00 και 17.00-21.00,
Σάββατο: 09.00-14.00,
Κυριακές & Αργίες: κλειστή

ΤοποθεσΙα
Βασιλική του Αγίου Μάρκου
Εισοδος
Είσοδος ελεύθερη για το κοινό με όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Διοργάνωση: Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου – Αντιδημαρχία Πολιτισμού | Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου