[χωρίς τίτλο]

Τσουβαλάκης Ν.- Χριστοδούλου Κ.
Κατηγορίες:
Τεχνική:
λάδι σε τσίγκο
Διαστάσεις:
113 X 85 εκ
Τσουβαλάκης Ν.- Χριστοδούλου Κ.
Έργα καλλιτέχνη