Ο Δήμος Λεμεσού στον αδελφό Δήμο Ηρακλείου 28 Μαρτίου1989

ΑΓΝΩΣΤΟΥ
Κατηγορίες:
Τεχνική:
χαλκός
Διαστάσεις:
41 X 42 εκ