[χωρίς τίτλο]

ΠΛΑΤΑΚΗ ΑΝΤΙΟΠΗ
Κατηγορίες:
Τεχνική:
μικτή τεχνική
Διαστάσεις:
60 X 30 εκ
ΠΛΑΤΑΚΗ ΑΝΤΙΟΠΗ
Έργα καλλιτέχνη