Εξωτερική Διαμαρτυρία

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Κατηγορίες:
Χρονολογία έργου:
1980
Τεχνική:
χαρακτικό 1/20
Διαστάσεις:
72 X 85 εκ