Ίχνη

ΣΑΛΛΑ-ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Τιτίκα)
Κατηγορίες:
Χρονολογία έργου:
1987
Τεχνική:
σκόνες σε ξύλο
Διαστάσεις:
78.5 Χ 89.5 εκ
ΣΑΛΛΑ-ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Τιτίκα)

Έργα καλλιτέχνη