Ο Κάλυκας

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
Κατηγορίες:
Χρονολογία έργου:
1977
Τεχνική:
σκόνες με κόλλα
Διαστάσεις:
69 Χ 10 5 εκ