Οrange Tree

MAPLETON GEORGIANA
Κατηγορίες:
Χρονολογία έργου:
1983
Τεχνική:
χαρακτικό 4/2
Διαστάσεις:
30 Χ 32 εκ