1923-2023: Ένας αιώνας. Μια Κοινωνία – ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ο τόπος που μας ένωσε

Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου Δευτέρα 24 – Κυριακή 30 Απριλίου 2023 Έκθεση και Εκδηλώσεις από το Δήμο Ηρακλείου για τα 100 χρόνια από την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάννης Με τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Συνθήκη της Λωζάννης και την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών, που αποτέλεσε ιστορικό ορόσημο για την Ελλάδα,…