Βιογραφικά

Μελεσανάκη Κρυσταλία

Κρυσταλία Μελεσανάκη ? πτυχιούχος του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Γραφικών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθηνών.

Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής  Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ)

Έργα καλλιτέχνη