Τουρκοκρητικοί στη βρύση

ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Κατηγορίες:
Τεχνική:
λάδι σε hardboard
Διαστάσεις:
53.5 X 42.5 εκ