Βιογραφικά

Βαϊλάκης Χάρης

Ο Χάρης Βαϊλάκης σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και επιπλέον παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής και γλυπτικής. Εργάζεται στο Ηράκλειο, όπου διατηρεί γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών και επιβλέψεων από το 1969. Πολλές μελέτες του έχουν λάβει διακρίσεις και βραβεία, ενώ παράλληλα ζωγραφίζει συστηματικά. Μάλιστα, έχει πραγματοποιήσει  ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε ομαδικές (Αθήνα, Ηράκλειο και Ρέθυμνο). Έργα του βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.