[χωρίς τίτλο]

Αγνώστου
Κατηγορίες:
Τεχνική:
κάρβουνο σε χαρτί
Διαστάσεις:
44 X 33 εκ
Αγνώστου
Έργα καλλιτέχνη