[χωρίς τίτλο]

ΑΓΝΩΣΤΟΥ
Κατηγορίες:
Τεχνική:
ψηφιδωτό
Διαστάσεις:
43 Χ 44 εκ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ
Έργα καλλιτέχνη