[χωρίς τίτλο]

Αγνώστου
Κατηγορίες:
Τεχνική:
ψηφιδωτό
Διαστάσεις:
72 X 120 εκ
Αγνώστου
Έργα καλλιτέχνη