[χωρίς τίτλο]

Αγνώστου
Κατηγορίες:
Χρονολογία έργου:
1989
Τεχνική:
φωτογραφία
Διαστάσεις:
55 X 72 εκ
Αγνώστου
Έργα καλλιτέχνη