[χωρίς τίτλο]

Αγνώστου
Τεχνική:
φωτογραφία
Διαστάσεις:
28 X 18 εκ
Αγνώστου
Έργα καλλιτέχνη