[χωρίς τίτλο]

ΑΓΝΩΣΤΟΥ
Τεχνική:
φωτογραφία
Διαστάσεις:
78 X 106 εκ