[χωρίς τίτλο]

Αγνώστου
Κατηγορίες:
Τεχνική:
ακρυλικά σε χαρτί
Διαστάσεις:
69 X 85 εκ
Αγνώστου
Έργα καλλιτέχνη